Senator McCain powinien zostać odesłany

na zasłużoną emeryturę. Jego czas minął.

 

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Kontrapunkt papieża Franciszka

Pierwsza linia melodyczna:

W przemówieniu papież Franciszek potępił „próby utrzymania tożsamości kulturalnej” w obliczu trwającej inwazji nachodźców:

Cari fratelli e sorelle, non vi nascondo la mia preoccupazione di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d’Europa. Esse sono spesso motivate dalla diffidenza e dal timore verso l’altro, il diverso, lo straniero.  Mi preoccupa ancor più la triste constatazione che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e rigetto, giustificate da un non meglio specificato “dovere morale” di conservare l’identità culturale e religiosa originaria. La Chiesa si è diffusa in tutti i continenti grazie alla “migrazione” di missionari che erano convinti della universalità del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, destinato agli uomini e alle donne di ogni cultura. Nella storia della Chiesa non sono mancate tentazioni di esclusivismo e arroccamento culturale, ma lo Spirito Santo ci ha sempre aiutato a superarle, garantendo una costante apertura verso l’altro, considerata come una concreta possibilità di crescita e di arricchimento.

Czyli:

Bracia i Siostry, nie kryję zmartwienia wobez oznak nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii jakie widoczne są w różnych regionach Europy. […] wspólnoty katolickie w Europie nie są wolne od takich reakcji odrzucienia, motytwowanych jakimś bliżej nie sprecyzowaną potrzebą „zachowania tożsamości kulturowej i religijnej”. Kosiół rozprzestrzeniał się poprzez „migraację ” misjonarzy przekonanych o powszechnym charakerze nauczania Chrystusa, skierowanym do mężczyzn i kobiet wszystkich kultur. W historii kościoła nie było pokus ekskluzywizmu oraz kultorowego okrążenia. Zamiast tego Duch Święty zawsze pomagał nam pokonywać trudności.

(Tłumaczenie Wielkiego Wodza)

Bardzo to ładne i piękne, ale jest też:

Druga linia melodyczna:

Policja watykańska zaczęła usuwać z Placu Św Piotra bezdomnych, którzy tam śpią.

No, taka wiadomość musi oznaczać dla papieża zły PR, zwłaszcza w świetle Pierwszej Linii Melodycznej (patrz wyżej), więc zaraz Radio Watykańskie zaczęło dokonywać egzegezy obowiązującej polityki i tłumaczyć:

Regarding the news that the Vatican’s Gendarmeria have moved on homeless people who sleep rough around St Peter’s Square, the Director of Holy See Press Office, Greg Burke said that the measure was for reasons of “security” and “common sense”, due to the fact that during the daytime the homeless leave bags, parcels, and crowds cannot be controlled.

Czyli: Usuwanie bezdomnych z Watykanu to jest kwestia „bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku”. Ale troska, że nachodźcy mogą stać się problemem gdzie indziej to jest tylko jakaś bliżej nie sprecyzowana potrzeba „zachowania tożsamości kulturowej i religijnej”

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Nielogiczność języka polskiego

Oto kolejny  (a tu jeszcze jeden i jeden. I jeszcze jeden) przykład jak język polski jest nielogiczny:

Odchudzanie – 5 ważnych rad na początek

W skutecznym odchudzaniu najważniejsza jest motywacja – jeśli nie będzie zbyt silna, szybko porzucimy nakazy i zakazy diety odchudzającej.

Czy widzicie Państwo kompletną nielogiczność tego zdania?

Pewnie nie. Ludzie, których językiem ojczystym jest język polski nie dostrzegają w nim najbardziej nawet oczywistych absurdów.

Co oznacza słowo „odchudzać się”? Tyle co oddalać się albo odchodzic – od czego? Od chudości. Czyli „odchudzać się” powinno znaczyć: tyć.

Natomiast poprawnie powinno się mówić: „odgrubiam się”. Jestem na diecie – bo chcę się odgrubić.

Polscy „native speakers” tych absurdów nie dostrzegają. Dopiero ktoś z zewnątrz musi im to uświadomić.

Więc uświadamiamy to Państwu My, Wielki Wódz Apaczów.

Polska języka bardzo nielogiczna języka.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Polska NIE dla Polaków – cd.

Wirtualna Polska donosi:

Na wczorajszym spotkaniu z amerykańską Polonią minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski apelował o powrót rodaków do Polski. Do powrotu miałby ich przekonać rosnący poziom życia. Jednocześnie wprost powiedział, że Polski nie stać na to, aby sprowadzić wszystkich. Szansy na powrót mogą nie mieć Polacy z terenów byłego ZSRR.

Czyli rządy się zmieniają ale zasada „Polska NIE dla Polaków” nadal obowiązuje. Szlaban na repatriantów z Kazachstanu trwa. Można dać wizy milionowi Ukraińców, ale Polakom z Kazachstanu – nie.

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

We Francji nie można nadać dziecku imiona bretońskiego

donosi Rzepa. Ale arabskie – można.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

To musiał być bardzo dobry żołnierz

Wprost donosi:

Zwykła interwencja w Lubsku zakończyła się batalią pomiędzy żołnierzem a chcącymi go wylegitymować policjantami. Do zdarzenia wezwano wszystkie patrole z okolicy.

Podjęta 18 września próba wylegitymowania przez dwóch policjantów żołnierza, a do tego zawodnika sportów walki, zakończyła się dla funkcjonariuszy tragicznie. Z wybitymi zębami i połamanymi nosami przebywają obecnie na rekonwalescencji w szpitalu.

Jak podaje fakt24.pl, napastnik prawdopodobnie nie miał przy sobie żadnych dokumentów i utrudniał działania policji. Wywiązała się bójka i okazało się, że w starciu z ważącym ponad 100 kilo adeptem sztuk walki dwaj policjanci okazali się bezsilni. Na pomoc przyszło dwóch kolejnych funkcjonariuszy, jednak i oni nie mogli poradzić sobie z agresywnym żołnierzem. Wezwano wszystkie patrole w najbliższej okolicy i dopiero załoga 6 radiowozów, w liczbie od 10 do 12 policjantów, obezwładniła napastnika. 

Takie (oraz takie) historie sprawiają, że człowiek zaczyna nabierać respektu dla Wojska Polskiego.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Sekretne nawrócenie niemieckiego producenta broni

donosi Gazwyb:

Heckler & Koch przestaje handlować z krajami niedemokratycznymi, skorumpowanymi, prowadzącymi brudne wojny – i wcale się tym nie chwali.

Działacze kampanii przeciwko handlowi bronią obliczyli, że od powstania firmy w 1949 r. lekka broń wyprodukowana przez Heckler & Koch zabiła ok. 2 mln ludzi. Można to ująć jeszcze bardziej obrazowo: co 13 minut ktoś zostaje zastrzelony z karabinu sygnowanego przez H&K.

Czu to znaczy, że Heckler & Koch nie będzie sprzedawał broni do Unii Europejskiej? Bo jak by nie patrzeć, Unia Europejska to twór autorytarny i niedemokratyczny. Obywatele nie mieli nic do gadanie przy wybieraniu Szczerbatego Guja, Jean Clown Drunckera czy Francowatego Timmermansa. Ten ostatni dostał posadę na której się obecnie szarogęsi, mimo, że w swoim kraju jego partia tak sromotnie przegrała wybory, że znalazła się poza polityką. Jest politycznym trupem, który posadę nie zawdzięcza wyborom – ale POMIMO wyroku wyborców…

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz